Dubbelt upp med nytt verifikat till tyska Reterra och TSR Recycling

Den 22 februari undertecknade Söderenergi två nya kontrakt med de tyska återvinningsbolagen Reterra respektive TSR Recycling. Kontrakten avser verifikat på nyttorna från 50 000 ton returträ respektive 20 000 ton utsorterat verksamhetsavfall. Bland annat tar Söderenergi hand om sammanlagt 13 ton tungmetaller som bly och krom. Läs mer.

Publicerades 23 February - 2023Vill du veta mer om 2 MEND-IX?

Kontakta oss så berättar vi mer