Första verifikatet till Telge Återvinning visar på 988 kg tungmetaller

I samband med Södertälje Science Week fick Telge Återvinning ta emot det unika verifikat som visar vilka nyttor avfallet genererar. Söderenergi har under 2022 tagit hand om nästan 15 000 ton returträ, och verifikatet visar att det bland annat innehöll 988 kg tungmetaller, främst arsenik och krom.

Läs mer

Publicerades 07 February - 2023Vill du veta mer om 2 MEND-IX?

Kontakta oss så berättar vi mer