Att vi tillsammans tar ansvar för vår värld blir allt viktigare

Att agera på en splittrad, omogen och komplex avfallsmarknad är både svårt och riskfyllt. Branschen behöver gå samman och skapa samarbeten för ökad transparens och spårbarhet i avfallsströmmarna. Med 2 MEND-IX skapas nu förutsättningar för samarbeten och partnerskap i avfallsströmmarna mellan energi- och återvinningsföretag.

Vårt erbjudande formulerar vi i en tid när jordens resurser utarmas och avfallsbergen växer

Vi blir fler människor som konsumerar mer. Dagens produktion och konsumtion blir till morgondagens avfall. Därför är målet är att göra nya resurser av gammalt avfall redan idag. Men utmaningarna är stora. Att göra nya resurser av gammalt avfall är i sig resurskrävande. Det blir avfall kvar som skapar stor klimatpåverkan, resursslöseri, nedskräpning i natur och hav och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Därför behöver vi alla göra vad vi kan för att leva och verka mer hållbart.

Dagens produktion och konsumtion av varor måste minska och särskilt de varor som innehåller fossilt material och miljö- och hälsofarliga ämnen. Vårt bidrag är att vi använder ditt avfall som en resurs för att göra energi åt dig och andra. Samtidigt avgiftar vi kretsloppet från bland annat tungmetaller som cirkulerar i samhället. Vår Miljötjänst har en mycket viktig roll i vårt konsumtionssamhälle.

Sverige är sedan decennier en världsledande nation som vet hur man skapar energi ur avfall, klimatsmart och resurseffektivt. Med teknik i framkant är vi stolta att kunna erbjuda vår Miljötjänst till nytta för kunder inom energi och återvinning. Vi behöver mindre avfall och mer energi på jorden.

Vår nytta med fjärrvärme börjar redan i avfallstrappan.

Vi minskar behovet av deponier i Europa. När materialåtervinnarna sorterat ut material som återigen kan cirkulera och göra nytta i samhället tar vi hand om resten. Vi gör energi av avfallet, resurseffektivt och klimatsmart. Utsläpp i luft och vatten renas. Miljö- och hälsofarliga ämnen stoppas från att cirkulera vidare i samhället. Askor och restprodukter hanteras säkert och koncentreras för framtida materialåtervinning.

Vi utför en Miljötjänst som kombinerar lokal, regional och global nytta för producenter, återvinningsföretag, fastighetsägare och fjärrvärmekollektivet.

2 MEND-IX är ett verifikat som skapar spårbarhet och transparens.

Verifikatet blir ett kvitto på de många nyttor som uppstår när återvinnginsföretag och fjärrvärmebolag samarbetar i avfallstrappan. Samarbetet ger ökad hållbarhet. Verifikatet 2 MEND-IX minskar risker och kostnader och erbjuder ett viktigt varumärkesskydd mot den omfattande illegala avfallshanteringen som är ett växande problem nationellt, inom Europa och globalt.

Medlemmar

Vill du veta mer om 2 MEND-IX?

Kontakta oss så berättar vi mer